Organisatie

Zorgbakkerij Almere is een initiatief van Banketbakkerij Schep in Almere. De eigenaar van Banketbakkerij Schep heeft vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid bij mensen met een beperking de Zorgbakkerij opgezet. Zorgbakkerij Almere biedt sinds oktober 2018 dagbesteding aan jonge mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme die zich willen ontwikkelen in het bakkersvak binnen een beschermde werkomgeving.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen staat de directeur met raad en daad bij met gevraagd en ongevraagd advies volgens de statuten en een vastgelegd reglement van taken en bevoegdheden.

Leden van de Raad van Commissarissen en hun achtergrond:

1.Hans S. Petersen Msc, MA, MSEN (Mult.). Hans is orthopedagoog, gedragsdeskundige, gedragsspecialist, onderwijskundige en autisme-specialist. Hans heeft eerder zitting gehad in raad van bestuur en raad van toezicht van een zorgaanbieder. Op dit ogenblijk werkt Hans als senior Docent op Windesheim University of Applied Science Zwolle.

2. Jan Lems, 65 jaar en 43 jaar werkzaam geweest in de Jeugdzorg. De laatste 5 jaar als verantwoordelijk manager voor de contractering van zorg bij gemeenten en regio’s. Jan is gemeenteraadslid voor D66 in Almere, Lid Raad van Toezicht AB het Spectrum in Amersfoort, bestuurslid noodopvang Stedenwijk en betrokken bij Super Cool! Almere.

3. George Engel, 60 jaar en vanaf 1977 werkzaam in de wereld van bedrijfsfinancieringen; eerst binnen diverse financiële instellingen en vanaf 2003 als zelfstandig adviseur voor bedrijfsfinancieringen. Daarnaast sinds 2014 bedrijfsadviseur namens de not-for-profit Stichting MKBDoorgaan. In het verleden ook penningmeester geweest voor diverse verenigingen en stichtingen, waaronder een zorgboerderij in Friesland.

 

Advies nieuwbouw

Oebele Hoekstra, architect, heeft de nieuwbouwplannen voor Zorgbakkerij Almere ontworpen. Hij is nauw betrokken bij Zorgbakkerij Almere. Oebele is ruim 25 jaar werkzaam in Almere waarvan ruim 20 jaar met een eigen architectenbureau, levert maatwerk en heeft veel kennis van energiezuinig en milieuvriendelijk bouwen.