Wil je bij ons deelnemen aan dagbesteding?

In de bakkerij werken we met elkaar aan producten. De een weegt het meel af, de ander vet de bakplaten in, weer een ander ‘tikt eieren’. Ook leer je om alle machines waar wij mee werken te bedienen. Alles wat we maken wordt verkocht. Daarom is het heel belangrijk dat wij met elkaar hygiënisch werken. Onze deelnemers aan de dagbesteding noemen wij dan ook ‘assistent bakkers’.

Het samenwerken levert voor ons allemaal een hoop gezelligheid en plezier op. We werken in een vaste dagstructuur waarbij we hard werken afwisselen met vaste pauzemomenten.

We werken in kleine groepjes zodat er voor iedereen aandacht is. Tijdens de dagbesteding werken een bakker en een begeleider mee met de groep. Elke deelnemer werkt aan zijn eigen doelen. De bakker begeleid de deelnemers in het gehele bakproces. De begeleider geeft aandacht aan hoe iedereen met elkaar omgaat, aan het werken met de doelen en aan het hygiënisch werken.

Persoonsgebonden budget

Bij ons werken jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme. Voor de dagbesteding is een indicatie voor een zorgprofiel nodig in de Wet langdurige zorg (Wlz) of voor begeleiding groep in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van deze indicatie kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd.

Onze dagbesteding voldoet aan wettelijke richtlijnen die horen bij goed zorgverlenen en valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Natuurlijk hopen wij dat alle deelnemers en hun ouders tevreden zijn over de begeleiding. Wanneer dat niet zo is, horen wij dat in elk geval graag zodat we met de feedback kunnen verbeteren. Elders op deze website is informatie te vinden over de klachten- geschillen regeling en hoe je de vertrouwenspersoon kunt bereiken.

De dagbesteding is wekelijks op maandag en donderdag. We hopen snel met een groep op woensdag te kunnen starten. Heb je belangstelling? Laat het ons weten!