Wil je bij ons deelnemen aan dagbesteding?

In de bakkerij werken we met elkaar aan producten. De een weegt het meel af, de ander vet de bakplaten in, weer een ander ‘tikt eieren’. Ook leer je om alle machines waar wij mee werken te bedienen. Alles wat we maken wordt verkocht. Daarom is het heel belangrijk dat wij met elkaar hygiënisch werken.

Het samenwerken levert voor ons allemaal een hoop gezelligheid en plezier op. Daarom noemen we ons ook ‘Zorgbakkerij’, we zorgen namelijk voor elkaar. We zorgen ervoor dat we samen een leuke dag hebben. In kleine groepjes is er voor iedereen aandacht. Als het nodig is helpen we elkaar. We werken in een vaste dagstructuur waarbij we hard werken afwisselen met vaste pauze momenten.

Tijdens de dagbesteding werken een bakker en een begeleider mee met de groep. Elke deelnemer werkt aan zijn eigen doelen. De bakker begeleid de deelnemers in het gehele bakproces. De begeleider geeft aandacht aan hoe iedereen met elkaar omgaat, aan het werken met de doelen en aan het hygiënisch werken.

Zorgbakkerij Almere is dagelijks open van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 15:00 uur. Heb je belangstelling? Laat het ons weten!

Persoonsgebonden budget

Bij ons werken jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme. Voor de dagbesteding is een indicatie voor een zorgprofiel nodig in de Wet langdurige zorg (Wlz) of voor begeleiding groep in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van deze indicatie kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd.

Wij zijn bekend bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze dagbesteding voldoet aan wettelijke richtlijnen die horen bij goed zorgverlenen en valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zorgbakkerij Almere heeft een Wtzi erkenning voor de begeleiding in de dagbesteding.

Klachten?

Natuurlijk hopen wij dat alle deelnemers en hun ouders tevreden zijn over de begeleiding. Wanneer dat niet zo is, horen wij dat in elk geval graag zodat we met de feedback kunnen verbeteren. Zorgbakkerij Almere is aangesloten op een klachten- geschillen regeling en heeft een vertrouwenspersoon voor de deelnemers en hun ouders.

Wie kan er bij ons komen voor dagbesteding?

Wij richten ons op de doelgroep mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of autisme. In onze huidige locatie kunnen we geen goede zorg leveren aan mensen die doof of blind zijn, permanent in een rolstoel zitten en geholpen moeten worden bij de toiletgang of mensen die intensieve persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben.

Overige uitsluitingsciteria: noodzaak van vrijheid beperkende maatregelen, zware psychische- of psychiatrische problematiek, ernstige verslaving, ernstige gedragsproblemen en niet kunnen aansluiten bij de huidige deelnemers.