Organisatie

ZORGBAKKERIJ ALMERE is in 2018 opgericht door Mettin Bildirici, hij is vader van een zoon met een verstandelijke beperking en autisme en eigenaar van Banketbakkerij Schep in Almere Stad. In de bakkerij wordt aan jongeren met een verstandelijke beperking en/of autisme ontwikkelingsgerichte dagbesteding aangeboden. Deze dagbesteding ervaren zij als hun werk.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen staat de directeur met raad en daad bij met gevraagd en ongevraagd advies volgens de statuten en een vastgelegd reglement van taken en bevoegdheden.

Leden van de Raad van Commissarissen en hun achtergrond:

1.Hans S. Petersen Msc, MA, MSEN (Mult.). Hans is orthopedagoog, gedragsdeskundige, gedragsspecialist, onderwijskundige en autisme-specialist. Hans heeft eerder zitting gehad in raad van bestuur en raad van toezicht van een zorgaanbieder. Op dit ogenblijk werkt Hans als senior Docent op Windesheim University of Applied Science Zwolle.

2. Jan Lems, 65 jaar en 43 jaar werkzaam geweest in de Jeugdzorg. De laatste 5 jaar als verantwoordelijk manager voor de contractering van zorg bij gemeenten en regio’s. Jan is gemeenteraadslid voor D66 in Almere, Lid Raad van Toezicht AB het Spectrum in Amersfoort, bestuurslid noodopvang Stedenwijk en betrokken bij Super Cool! Almere.

3. George Engel, 60 jaar en vanaf 1977 werkzaam in de wereld van bedrijfsfinancieringen; eerst binnen diverse financiële instellingen en vanaf 2003 als zelfstandig adviseur voor bedrijfsfinancieringen. Daarnaast sinds 2014 bedrijfsadviseur namens de not-for-profit Stichting MKBDoorgaan. In het verleden ook penningmeester geweest voor diverse verenigingen en stichtingen, waaronder een zorgboerderij in Friesland.